• info@codeman.com.tr
  • 0212 706 62 82
News Photo

KURUMSAL KİMLİK NEDİR?

Değişen ve gelişen dünyada, şirketlerde yönetim anlayışlarında büyük değişimler yaşamak zorunda kaldılar. Eskiden sadece satılacak ürün piyasaya sürmekle yetinen şirketler, bugün ürettikleri ürün veya hizmetten daha fazlasını ortaya koymak suretiyle piyasada var olmaya çalışıyorlar. Bu anlamda, marka bilinirliliklerinin piyasada fark edebilir olması ve hedef kitlenin markayla bütünleşmesinin sağlanabilmesi önemli bir yönetim icraatıdır. Bu icraatın meydana gelmesinde başarılı olabilmek açısından kurumsal kimlik çalışması yapılması ve şirketin değerlerinin ortaya konularak, gerek kurum içerisinde gerekse kurum dışında temsil pozisyonunun çizgilerinin belirlenmesi, kurumsal kimlik kavramının işaret ettiği normlar arasındadır. Kurumsal kimlik çalışması, iki birleşeni ifade ediyor. Kurum içerisinde yapılması gerekenler ve kurum dışında ortaya konulması gerekenler. Kurum içerisinde şirketin kullandığı her türlü malzeme, ofis dekorasyonu ve düzeni, yazışmalar ve idari yapılanma, kurum kültürünü belirleyen eğeler arasındadır. Logo tasarımı, antetli kağıt, yazışma dili, dosya tasarımı, dijital materyaller, bloknot, kurum içerisinde kullanılan yönlendirme işaretleri, ofisin dekorasyonuna kadar her şey, kurum kimliğinin kurum içerisinde olgunlaşmasını sağlayan dokümanları ifade ediyor. Bunun dışında kurum kimliğinin oluşmasını sağlayan diğer bir birleşen kurum dışı faaliyetlerin şirket değerlerine ve misyonuna uygun şekilde yerine getirilmesidir. Bu anlamda, varsa kullanılan araçların tasarımlarından, pazarlama stratejilerinde kullanılan kanalların optimize edilmesine kadar her nokta, kurum kültürünü yansıtan bir mana ve değer halkası içerisinde müşteriye ulaşmalı. Özellikle web site tasarımının kurumun değer algısını ortaya koyacak şekilde tasarlanması, profesyonel bir şekilde bu işlemlerin ortaya konulması, önemlidir. Kurumun tanıtımında kullanılacak katalog, insert, broşür gibi materyallerin kurum imajını ortaya koyacak şekilde tasarlanması da, önemli bir kurum dışı kimlik faaliyetlerinden birisidir. Doğru Kurumsal Kimlik Çalışması

Kurumla alakalı ortaya konulması düşünülen kurumsal kimliğin doğru tespit ve tayini, zaman kaybının önlenmesi ve çalışmanın meyvesini vermesi açısından önemlidir. Bir kez kimlik tasarımı ortaya konulduktan sonra, sürekli bir değişim ve farklılaşmanın söz konusu olması, kurumsal kimlik çalışmasından beklenilen faydanın görülmemesine neden olabilir. Bu bakımdan, kurumsal kimlik çalışması sırasında şirketin tüm değerlerinin, misyon ve vizyonunun ortaya konularak, profesyonel ekiplerce bu işin yönetilmesi ve olgunlaştırılması, başarının sağlanmasında önemli bir gerekliliktir.

Paylaş

Yorum Yap

Dijital dünyada iyi bir yeriniz olsun istiyorsanız, doğru adrestesiniz...